Momenteel leeft iedereen in een spannende tijd. Met elkaar proberen we het virus af te vlakken en ervoor te zorgen dat na 1 juni weer evenementen kunnen worden gehouden. Wij zien vooralsnog geen enkele aanleiding om ons evenement te annuleren. Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt door onze vrijwilligers om er weer een prachtige editie van te maken.

Het is begrijpelijk dat er veel vragen leven over wat als er gebeurt wanneer wij alsnog moeten annuleren. Dit is voor ons een zeer uitzonderlijke situatie, waardoor wij nu niet direct een antwoord paraat hebben voor als het zover komt. Wij denken uiteraard wel na over diverse scenario’s die op ons af kunnen komen en hoe we hiermee moeten omgaan. Wij kijken als organisatie niet alleen naar dit jaar, maar ook naar de jaren hierna. We willen ervoor zorgen dat we nog vele jaren kunnen bestaan. Zodra er meer bekend is, zullen wij iedereen zo spoedig mogelijk informeren via onze nieuwsbrief, en website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste fietsvrienden,
Tijdens de laatste fiets4daagse heeft een van onze deelnemers er ons op attent gemaakt dat we niet de juiste jaartelling hadden. En inderdaad dat klopt, onze eerste was in 1993 en ooit zijn we de tel kwijt geraakt en hebben dus ons 25 jarig jubileum een jaar te laat gevierd maar dat gaan we in het komende jaar corrigeren dus starten we in 2020 voor de 28e keer. Wil de attente dame zich bij de komende fiets4daagse melden bij de organisatie u fiets dan gratis mee.
Bedankt uw voorzitter John Kuipers

 

 

 

 

Optreden van de Hofjazzband bij Muzikaal onthaal op zondag 21 oktober 2018